thumb image

Pompy ciepła

Home / Pompy ciepła

Ciepło do ogrzewania jest w powietrzu, wodzie, podłożu skalnym i gruncie.

Energia jest magazynowana wokół Twego domu. Te źródła energii są stale uzupełniane energią promieniowania słonecznego. Energia magazynowana jest w podłożu skalnym, w gruncie, w wodach gruntowych i powierzchniowych oraz w powietrzu. Danfoss oferuje pompy ciepła, które odzyskują tę zmagazynowaną energię i dostarczają ciepło w celu ogrzewania i uzyskania ciepłej wody. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła, 75%-90 energii potrzebnej do ogrzewania jest darmowe.

Działanie pompy ciepła

Pompy ciepła działają w taki sam sposób jak np.: domowa lodówka lub zamrażarka, wykorzystują ciepło o niskiej temperaturze (praktycznie bezużyteczne) do wytwarzania ciepła o wyższej temperaturze, które można wykorzystać do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Podstawowe zadanie pompy ciepła to transport ciepła ze źródła dolnego (o niższej temperaturze) do źródła górnego (o temperaturze wyższej) z wykorzystaniem energii elektrycznej (napędowej). Warto przy tym podkreślić iż energia elektryczna do tego celu jest wykorzystywana niezwykle efektywnie.

Co daje pompa ciepła

– energia słoneczna zmagazynowana w gruncie wokół Twego domu ogrzewa go,
– jedno urządzenie podgrzewa ciepłą wodę użytkową oraz chłodzi dom w lecie,
– koszty ogrzewania zmniejszają się kilkakrotnie,
– ciepło w Twoim domu jest bez węgla, bez oleju i bez gazu,
– każda pompa ciepła wytrzyma dłużej niż jakikolwiek kocioł,
– chronisz swoje otoczenie.

Montaż i serwis

Przygotowanie i wybór darmowego źródła ciepła (tzw. dolnego źródła), montaż pompy ciepła i uruchomienie całego systemu tak aby pracował on optymalnie wymaga:

– wysokich kwalifikacji firmy wykonawczej,
– precyzyjnego doboru urządzeń,
– odpowiedniej jakości pompy ciepła,

Rodzaje źródeł dolnych:

Pionowy wymiennik gruntowy.

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w głębszych warstwach gruntu (ew. podłożu skalnym). Energia ta służy następnie do ogrzewania budynku i wody użytkowej. Popularne rozwiązanie w przypadku działek o małej powierzchni. Rury znajdują się w jednym lub kilku otworach w gruncie, o głębokości do 100 m.

Zalety:
» Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni
» Otwory w gruncie mają stałą temperaturę w ciągu roku
» Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)
» Możliwość zwiększania wydajności systemu

 

Poziomy wymiennik gruntowy.

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie, poprzez ułożoną w nim wężownicę. Wężownica jest układana na głębokości 1,5 – 2 m pod powierzchnią działki. Rozwiązanie to nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani stosownych pozwoleń.

Zalety:
» Możliwość wykorzystania powierzchni dużej działki
» Niższy koszt wykonania dolnego źródła
» Efektywne wykorzystanie ciepła zakumulowanego ostatniego lata
» Opcja klimatyzacji (chłodzenie aktywne)

 

Poziomy wymiennik i wody powierzchniowe.

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w pobliskich zbiornikach wody, poprzez wężownicę ułożoną na dnie zbiornika.
Rozwiązanie najefektywniej wykorzystuje cechy wyjątkowo dobrego nośnika ciepła jakim jest woda.

Zalety:
» Możliwość darmowego wykorzystania pobliskich zbiorników wody
» Bardzo efektywna wymiana ciepła przez wężownicę
» Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)

                                                  

Woda gruntowa.

Pompa ciepła wykorzystuje energię wód gruntowych, do których uzyskujemy dostęp przez odwierty lub studnie. Pobierana woda gruntowa przetłaczana jest przez pompę ciepła i z powrotem odprowadzana jest pod ziemię. W odpowiednim wymienniku pompy następuje odzysk ciepła z przetłaczanej wody.

Zalety:
» Możliwość darmowego wykorzystania pobliskich zbiorników wody
» Bardzo efektywna wymiana ciepła przez wężownicę i stabilna temperatura
» Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)
» Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni
» Bardzo efektywny odzysk ciepła bezpośrednio z wody

Powietrze.

W tym przypadku nie trzeba wykonywać odwiertów ani wykopów. Energię pobiera się bezpośrednio z otaczającego powietrza, poprzez wymiennik ciepła umieszczony na zewnątrz budynku i współpracujący z pompą ciepła. Efektywnie wykorzystywane są wysokie temperatury powietrza.

Zalety:

» Niezależność od powierzchni działki i rodzaju gruntu
» Łatwość montażu

Zajmujemy się projektowaniem (doborem), sprzedażą, montażem wraz z opieką posprzedażną czyli serwisem.
Poszukując odpowiednich rozwiązań zastanawiasz się co najbardziej się opłaca.

energii odnawialnej odpowiedź jest prosta:

  • zyskujesz realne oszczędności dla niemałych kosztów energii
  • stajesz się niezależnym od rosnących cen energii, gazu, prądu, oleju, węgla
  • dostajesz długowieczne urządzenia
  • przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery
  • ograniczasz efekt globalnego ocieplenia
  • korzystasz z najnowszych osiągnięć techniki grzewczej
  • zwiększasz wartość swojej nieruchomości
  • stajesz się kreatorem nowej ery, czasu energii odnawialnej